?
Userpic

Gedichten & Poems

The pen is mightier than the sword.

Rating position

Name:
Gedichten - Verzen - Poems - Songs - Lieder
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Gedichten, verzen, en poezie.

Regels:
1. Controleer de spelling. De taal moet correct zijn, in welke taal dat ook moge zijn.
2. Geef altijd aan van wie het gedicht komt. Als je het niet weet, geef dat dan aan.
3. Schrijf alles volledig uit. Ook als iets een refrein/chorus is, ook volledig de refrein/chorus neerplekken. Je mag wel aangeven dat het een refrein/chorus is, maar het hele gedicht moet er volledig op staan. Het is irritant terug te bladeren om gauw te zien wat het refrein/chorus ook alweer is.

Poems, poetry, and songs.

Rules:
1. Check the spelling. The language needs to be correct in whatever language this might be.
2. Always indicate who wrote this poem. If you don't know, indicate as such.
3. Write everything fully, even if it is a refrain/chorus. You can indicate whether a part is a refrain/chorus, but the poem has to be written out completely. It is annoying to scroll back up to see what the refrain/chorus was like again.

Rating position

Statistics